ברכות לעפר פרידמן על זכייתו בפרס על-שם רקח לשנת הלימודים תשע"ד.

ברכות לעפר פרידמן על זכייתו בפרס על-שם רקח לשנת הלימודים תשע"ד

Date: 
Thursday, May 1, 2014
image: