ברכות לניר מנדלקר על זכייתו בפרס רקח לשנת הלימודים תשע"ה

Date: 
Tuesday, June 2, 2015
Date 1: 
Tuesday, June 2, 2015
image: