ברכות ליעקוב בקנשטיין על זכייתו בפרס אינשטיין של האגודה האמריקאית לפיסיקה

ברכות ליעקוב בקנשטיין על זכייתו בפרס אינשטיין של האגודה האמריקאית לפיסיקה

Date: 
Thursday, November 6, 2014
image: