ברכות ליהונדב בקנשטיין, תלמיד מחקר של עודד מילוא ואורי בנין, על זכייתו בפרס ההרצאה הטובה ביותר בכנס היוקרתי

ברכות ליהונדב בקנשטיין, תלמיד מחקר של עודד מילוא ואורי בנין, על זכייתו בפרס ההרצאה הטובה ביותר בכנס היוקרתי

Date: 
Thursday, September 18, 2014
image: