(ברכות ליהונדב בקנשטיין, תלמיד מחקר של עודד מילוא ואורי בניין, על זכייתו במלגת רוטשילד (2015/2016

ברכות ליהונדב בקנשטיין, תלמיד מחקר של עודד מילוא ואורי בניין, על זכייתו במלגת רוטשילד 2015/2016

Date: 
Wednesday, January 21, 2015
Date 1: 
Wednesday, January 21, 2015
image: