ברכות לאיליה סבטליצקי על זכייתו בפרס על-שם רקח לשנת הלימודים תשע"ד.

ברכות לאיליה סבטליצקי על זכייתו בפרס על-שם רקח לשנת הלימודים תשע"ד

Date: 
Tuesday, April 8, 2014
image: