פיסיקה תרמית - 77152, תשס"ו

מרצה : דר' שמוליק בלברג

מתרגל : מיקי אסף

 

·     שעורים, שעורי תרגיל, שעות קבלה

·     סילבוס

·     מצגות לפי שעורים

·     תרגילים, אתר capa

·     תרגיל אמצע, פתרון

·     תוספות וקישורים

·     הודעות