דוקטורנטים


בקבוצה (של ברק קול) חברים כרגע (תשע"ג 2012-3) 3 דוקטורנטים . דרושים מועמדים מצויינים המעויינים לחקור בתחומי היחסות הכללית ופיזיקה של אנרגיות גבוהות. מועמדים אידאליים הינם פיזיקאים תאורטים מבטיחים, בעלי רקע ביחסות כללית, תורת השדות ומתימטיקה מתקדמת.

נידרש לפחות קורס אחד ביחסות כללית, ולפחות קורס אחד בתורת השדות. בשל זמן ההכשרה הארוך מתקבלים רק תלמידים לדוקטורט - בין אם בוגרי מוסמך, או בוגרי תואר ראשון המתעתדים לפנות למסלול הישיר לדוקטורט.
על המועמד/ת לבנות תיק המכיל קורות חיים, תדפיס לימודים וציונים מכל התארים הקודמים, עבודה בפיזיקה (עבודה מסכמת לקורס, או עבודת בית או לחילופין רשימת פרסומים, אם יש), "הצהרת מחקר", ובמידת האפשר, המלצות.
"הצהרת מחקר" - הכוונה היא לעמוד או שניים כתובים בידי המועמד/ת המתארים מחקר קודם בפיזיקה (אם יש) וכווני ענין להמשך - עם עדיפות  לדיון פיזיקלי קונקרטי. 
לאחרונה אני גם נותן בעיה בפיזיקה לשבועיים שלושה.
 
במידת הצורך תערך פגישה אישית.

בהצלחה !

 
To top Back The Hebrew University of
        Jerusalem The Racah Inst. of
        Physics